Харжевський В’ячеслав Олександрович

 доктор технічних наук, доцент

  Директор та науковий керівник центру SOLIDWORKS факультету інженерної механіки*

 

*Центр SOLIDWORKS(ННВЦ) створений наказом ректора №14 від 19.01.2011 р. як структурний підрозділ університету

Народився 27 травня 1979 р. у м. Хмельницькому. Закінчив Технологічний університет Поділля, здобув кваліфікацію бакалавра інженерної механіки (2000, з відзнакою, середній бал – 5,0), магістра зі спеціальності «Технологія машинобудування» (2001, з відзнакою, середній бал – 5,0; захист магістерської дипломної роботи на англійській мові).

Під час навчання в університеті з 2 курсу займався студентською науковою роботою, брав участь у Всеукраїнських та Міжнародних студентських олімпіадах та конкурсах, зокрема у 1999 та 2000 рр. займав 2 місце у Всеукраїнській олімпіаді з систем автоматизованого проектування (САПР) та комп’ютерного моделювання у машинобудуванні, а в 2001 р. – 1 місце на олімпіаді та 1 місце у Міжнародному заочному Internet-турі олімпіади.

Із 1997 р. працював у науково-дослідному секторі університету, брав участь у трьох держбюджетних науково-дослідних роботах на посадах від лаборанта (2 курс університету) до старшого наукового співробітника, відповідального виконавця (2006 р.).

Із 2001 р. працює на викладацькій роботі в університеті. У 2002 р. вступив у аспірантуру очної форми навчання. Через 1,5 роки представив у спеціалізовану вчену раду кандидатську дисертацію, яку успішно захистив. У 2004-2005 рр. – старший викладач, а з 2005 р. працює на посаді доцента кафедри машинознавства. У 2006 р. пройшов курс навчання у Москві у компанії SolidWorks Russia щодо роботи з системою комп’ютерного моделювання SolidWorks. З того часу займається впровадженням SolidWorks та систем інженерного аналізу (SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion) у навчальний процес факультету інженерної механіки. Викладає курси: «Деталі машин» (з використанням SolidWorks, Intermech), «Системи інженерного аналізу» (SolidWorks Simulation, SolidWorks Motion, SolidWorks Composer), «Автоматизація розрахунків у машинобудуванні» (Visual C#, SolidWorks), «Інженерна та комп’ютерна графіка» (SolidWorks).

У 2007 р. отримав вчене звання доцента по кафедрі машинознавства.

На протязі 2002-2011 рр. приймав активну участь в організації Всеукраїнської (пізніше – міжнародної) олімпіади з САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні – був одним з розробників олімпіадних завдань та членом журі очного та заочного турів олімпіади.

У 2006 та 2012 рр. проводив курси підвищення кваліфікації для викладачів факультету інженерної механіки щодо роботи з системою SolidWorks.

Автор більше 70 наукових та науково-методичних робіт, у т.ч. співватор посібника “Теорія механізмів і машин у системі Mathcad”, рекомендованого Міністерством освіти та науки України для студентів машинобудівних спеціальностей, 8 патентів на винаходи та корисні моделі, 2 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми.

Список наукових та навчально-методичних матеріалів Харжевського В.О.

У 2009 році успішно склав офіційні сертифікаційні екзамени SolidWorks та третім в Україні отримав статус Certified SolidWorks Professional. Склав також кваліфікаційні екзамени CSWP-Sheet Metal (робота з листовим металом), CSWP-Weldments (проектування зварних конструкцій), CSWP-Mold Tools (проектування ливарних форм), CSWP-Drawing Tools (професійні інструменти з оформлення креслень).

 

З 2010 року проводить для студентів факультету інженерної механіки підготовчі курси для складання сертифікаційних екзаменів SolidWorks – Certified SolidWorks Associate, проводить наукові консультації та курси підвищення кваліфікації для працівників промислових підприємств.  За час існування центру більше 400 спеціалістів пройшли офіційну сертифікацію SolidWorks (CSWA/CSWP).

8 грудня 2017 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність – 05.02.02 – Машинознавство), тема дисертації – “Теорія синтезу важільних напрямних механізмів та побудованих на їх основі механізмів із зупинкою вихідної ланки”. 1 лютого 2018 року рішення щодо присудження наукового ступеня затверджено Атестаційною колегією Міністерства освіти та науки України.

З вересня 2018 року працює на посаді професора кафедри галузевого машинобудування та агроінженерії.

З вересня 2018 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д70.052.02 з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 05.02.02 «Машинознавство» та 05.02.04 «Тертя та зношування у машинах».

У 2019 році у Сумському національному аграрному університеті одержав другу вищу освіту зі спеціальності 208 «Агроінженерія» та здобув кваліфікацію магістра (освітня програма – «Механізація сільського господарства»).

У грудні 2019 року успішно склав міжнародний сертифікаційний екзамен з англійської мови на рівні B2 (Upper Intermediate) – Pearson Test of English General (Level 3), pass with merit (з відзнакою).

Проводить підготовку студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з САПР та комп’ютерного моделювання у машинобудуванні, що з 2018 року проходить на базі Національного університету «Харківський політехнічний інститут». Зокрема, проводив підготовку студента групи МАХВм-18-1 Руснак Н.М., який у 2019 році здобув 1 місце.

 

Державні, відомчі нагороди та відзнаки (дата та номер підтвердного документа).

 

 • стипендіат Кабінету Міністрів України у 2004-2006 рр. (рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.09.2004 №10/5-13, постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 8.11.2004 №2, лист Міносвіти від 8.11.2004 №15/20-1378);
 • почесна грамота Міністерства освіти та науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю та значний внесок у підготовку і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (нак. №1044-к Міносвіти і науки України від 18.09.2008р.);
 • диплом переможця V обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Розробки молодих вчених»:1-ша премія Хмельницької обласної ради (2009 рік);
 • грамота Управління освіти Хмельницької міської ради «За ефективну організацію виконання науково-дослідних робіт та за високі досягнення у науковій діяльності» (2010 рік);
 • диплом Хмельницької обласної державної адміністрації – премія «За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя» в номінації «За наукові досягнення» (2012 рік);
 • грамота Хмельницької обласної ради «За багаторічну сумлінну, плідну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді» (7.09.2012 р.);
 • 1-ше місце в особистому рейтингу викладачів Хмельницького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи у 2013 році (травень 2014 року).
 • грамота Департамента освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації «За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення Дня науки» (17.05.2014).
 • 1-ше місце в загальному рейтингу за підсумками роботи професорсько-викладацького складу ХНУ у 2013-2014 навчальному році (лютий 2015 року).
 • подяка Хмельницької обласної державної адміністрації «За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти (01.10.2017)
 • почесні грамоти Хмельницького національного університету (2004, 2007, 2014, 2016);
 • занесений на дошку пошани університету у 2010-2011 та 2012-2013 навч. роках (нак. №142-кв від 28.05.2010 та №19-кв від 12.04.2012), а також протягом з 2013-2018 рр.