САПР-2012

25 квітня 2012 року в центрі SolidWorks факультету інженерної механіки була проведена офіційна міжнародна сертифікація SolidWorks для участників 15-ї Міжнародної олімпіади з САПР та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні. В сертифікації прйняли участь студенти 10 вищих навчальних закладів України, Росії та Білорусі.

В результаті, 14 з 18 учасників, які представляли 10 вищих навчальних закладів, стали сертифікованими спеціалістами SolidWorks, в тому числі 2 студенти Московського державного технічного університету ім. Баумана та студент Білоруського національного технічного університету (Мінськ), який став першим сертифікованим спеціалістом SolidWorks у Білорусі.

Факультет інженерної механіки має право організовувати офіційні сертифікаційні екзамени SolidWorks з 2009 року, внаслідок домовленостей з компанією Dassault Systemes SolidWorks Corp. Сертифікаційні екзамени проводяться у спеціалізованій комп’ютерній лабораторії – центрі SolidWorks факультету інженерної механіки (ауд. 3-103). На сьогоднішній день центр має офіційний міжнародний статус Authorized CSWA Provider (провайдер з організації сертифікаційних екзаменів SolidWorks на отримання статусу CertifiedSolidWorks Associate – CSWA).

Центр SolidWorks факультету інженерної механіки – складання екзамену в режимі online: приймає екзамен американський сертифікаційний сервер.

 

25 квітня, за підтримки авторизованого реселлера корпорації SolidWorks – компанії «Інтерсед Україна», проводилась сертифікація SolidWorks за програмою підготовки CSWA. Загалом в сертифікації прийняло участь 18 участників – 16 студентів та 2 викладачі з 10 вищих навчальних закладів. В результаті, 14 з них успішно склали екзамени та отримали офіційні сертифікати від корпорації SolidWorks. Максимум на екзамені можна набрати 240 балів, прохідний бал для отримання сертифікату – 165.

№ п/п Ім’я Прізвище Вищий навчальний заклад Бал на екзамені
1 Евгений Иконников Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 240
2 Антон Ивченков Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 210
3 Ілья Богуш Белорусский национальний технический университет (Минск) 225
4 Олександр Мацьківський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 240
5 Максим Черкес Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу 240
6 Марія Ігумнова Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 240
7 Кірілл Ігнатенко Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 240
8 Павло Печенкін Вінницький національний технічний університет 235
9 Дмитро Гнатюк Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне) 235
10 Андрій Марченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 225
11 Любомир Борин Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу 210
12 Олександр Мирошниченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 210
13 Віктор Врюкало Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу 165
14 Василина Єфремова Українська інженерно-педагогічна академія (Харків) 165

Сертифіковані спеціалісти SolidWorks (представники 9-ти вищих навчальних закладів України, Росії та Білорусі)

Міжнародні сертифікати CSWA – Certified SolidWorks Associate

 

Особливістю цьогорічного заходу стало те, що в ньому прийняли участь студенти з Росії та Білорусі. Зокрема, студенти Московського державного технічного університету ім. Баумана успішно склали сертифікаційні екзамени SolidWorks та отримали міжнародні сертифікати, що підтверджують високий рівень володіння системою SolidWorks.

Студенти Московського державного технічного університету ім. Баумана Антон Івченков та Євген Іконніков, а також голова журі олімпіади з САПР, учасники якої проходили також сертифікацію – Ковальчук С.С. та керівник центру SolidWorks факультету інженерної механіки Харжевський В.О.

 

Успішно пройшов сертифікацію також студент Білоруського національного технічного університету Ілля Богуш (спеціальність – «Комп’ютерна механіка»), який став першим сертифікованим спеціалістом SolidWorks у Білорусі.

Студент БНТУ Ілля Богуш, науковий керівник – Пронкевич Сергій Олександрович, старший викладач кафедри «Теоретична механіка» машинобудівного факультету (справа)

 

За час існування центру SolidWorks на факультеті інженерної механіки, було проведено більше, ніж 170 сертифікаційних екзаменів на отримання міжнародного сертифіката рівня Certified SolidWorks Associate (CSWA). В результаті, успішно склали сертифікаційні екзамени більш, ніж 140 спеціалістів з 12 вищих навчальних закладів, в тому числі 77 студентів та 15 викладачівфакультету інженерної механіки нашого університету – студенти факультету проходять наскрізну комп’ютерну підготовку з використанням системи SolidWorks.
Загалом, сертифікованими спеціалістами в центрі SolidWorks факультету інженерної механіки стали представників таких вищих навчальних закладів:

 1. Московський державний технічний університет ім. Баумана (Російська Федерація)
 2. Білоруський національний технічний університет (Мінськ)
 3. Нацiональний технічний університет України “Київський полiтехнiчний iнститут”
 4. Національний аерокосмічний університет ім.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 5. Харьківский національний автомобільно-дорожний університет
 6. Нацiональний технiчний унiверситет “Харкiвський полiтехнiчний iнститут”
 7. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (Луганськ)
 8. Сумський державний університет
 9. Вінницький національний технічний університет
 10. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 11. Київський національний університет технології та дизайну
 12. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)

 

Вітаємо студентів з отриманням міжнародного визнання рівня своєї підготовки з комп’ютерного моделювання у SolidWorks та бажаємо подальших успіхів!